GÜRCİSTAN / Hizmet Ticareti - Ankara Sanayi Odası

GÜRCİSTAN / Hizmet Ticareti

Tarih: 07/04/2016

İşareti: 05/5000-835

  

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, ülkemiz ile Gürcistan arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmasına (STA) “hizmet ticareti” bölümünün eklenmesine ilişkin müzakerelerin başlayabileceği belirtilmektedir. Söz konusu müzakerelere esas oluşturmak üzere “Gürcistan-Analiz Amaçlı Veri Talebi” başlıklı belgede yer alan hususlara ilişkin mümkün olan bilgilerin Ekonomi Bakanlığına iletilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu belge Birliğin web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyuruları-Gürcistan” bölümünde yer almaktadır.

Bu kapsamda, belgedeki hususlardan ilgili bölümlere yönelik cevaplarınız ile müzakereler için ele alınması önemli olduğu düşünülen konulara ilişkin görüşlerinizin 22 Nisan 2016 tarihine kadar Birliğe (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr)  iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası