Gürcistan HES Projeleri - Ankara Sanayi Odası

Gürcistan HES Projeleri

    18 Eylül 2012

Tarihi  : 18.09.2012
İşareti : 05/5000-2904
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Gürcistan’da yerleşik bulunan Future Products Company adlı şirketin, hidroelektrik santrallere (HES) ilişkin faaliyet göstermekte olduğu ve ülkemiz sınırlarına yakın nehirler üzerinde barajlar inşa etmek suretiyle Türk yatırımcılarla işbirliği yapmayı hedeflediği bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, anılan şirketin kurulması planlanan hidroelektrik santral projelerini üç başlık altında topladığı belirtilmektedir. İlk grupta Natanebi Nehri üzerinde kurulması planlanan ve 19 MW’lık toplam kurulu kapasiteye sahip küçük ölçekli hidroelektrik santraller, ikinci grupta Machakhela Nehri üzerinde kurulması planlanan ve 55 MW’lık toplam kurulu kapasiteye sahip orta ölçekli hidroelektrik santraller ve üçüncü grupta Tskhenitskali Nehri üzerinde kurulması planlanan ve 350 MW’lık toplam kurulu kapasiteye sahip büyük hidroelektrik santrallerin bulunduğu ifade edilmektedir. Bu yılın sonbaharında başlanmasının planlandığı HES projelerine anılan şirketin Türk müteahhitler, hissedarlar ve öz sermaye yatırımcılarının da dahil olmasını talep ettiği belirtilmektedir.Ayrıca, anılan şirketin yetkililerinin bahse konu projelere ilişkin Türk yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla 8 Ekim 2012, Pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı E Blok 1 numaralı toplantı salonunda saat 10:00’da kısıtlı katılımlı bir toplantı gerçekleştirmeyi planladığı belirtilmektedir.
 
Anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimiz bilgilerini (ad, soy ad, şirket adı, irtibat bilgileri) en geç 25 Eylül 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletmeleri hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası