Gürcistan’dan Avrupa’ya İhraç Edilebilecek Ürün Tarifeleri - Ankara Sanayi Odası

Gürcistan’dan Avrupa’ya İhraç Edilebilecek Ürün Tarifeleri

    8 Haziran 2012

Tarihi  :  08.06.2012
İşareti : 4/5000-1944
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası’nın Birliklerine yazısında, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi anlaşması kapsamında Gürcistan’dan Avrupa’ya ihraç edilebilecek ürün tarifeleri ile ilgili çalışmanın iletilidği, sözkonusu çalışmanın TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi’nin web sitesinde “Diğer Duyurular” bölümünde yer aldığı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası