Güneydoğu Avrupa Yatırım ve İş Fırsatları Forumu Hakkında Duyuru - Ankara Sanayi Odası

Güneydoğu Avrupa Yatırım ve İş Fırsatları Forumu Hakkında Duyuru

Tarih: 17.01.2013
İşareti: 05/5000-188
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Güneydoğu Avrupa Yatırım ve İş Fırsatları Forumu’nun, 1 Mart 2013 tarihinde Toronto’da gerçekleşeceği bildirilmiştir. Forumda, Türkiye, Slovenya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan’daki spesifik yatırım ve iş fırsatları hakkında bilgilendirme ve dikkatleri bölgedeki projelere çekmenin hedeflendiği belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla, Kamu-Özel Ortaklığının da işleneceği bildirilen etkinlikte ayrıca enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, madencilik, altyapı, inşaat ve turizm konularının da gündeme getirileceği ifade edilmiştir. Söz konusu Forumun Mart ayı başlarında gerçekleştirilecek olan ve dünyanın en önemli madencilik konferans, yatırım ve ticaret fuarlarından biri olan PDAC 2013’ün hemen öncesinde ve bu etkinlikle bağlantılı şekilde gerçekleştirilecek olmasında etkinliğe ilgiyi arttırmanın amaçlandığı bildirilmektedir.
 
Söz konusu Forum’a İlişkin detaylı bilgi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesi (www.tobb.org.tr ) Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Sayfasındaki Yurtdışı Etkinlikler bölümü altında yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası