Güney Sudan Cumhuriyeti’nin Vatandaşlarımıza Uyguladığı Vize Rejimi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Güney Sudan Cumhuriyeti’nin Vatandaşlarımıza Uyguladığı Vize Rejimi Hk.

    8 Eylül 2011

Tarihi :  08.09.2011 
İşareti :  07 /5000- 2712 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın yazısına istinaden; Güney Sudan Cumhuriyeti’nin vatandaşlarımıza uyguladığı vize rejimi hakkında bilgi verilmektedir. Vize uygulamasına ilişkin esaslar aşağıdaki gibidir:
 
  • Güney Sudan Cumhuriyeti’ne seyahat edecek olan umuma mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet ve hususi) pasaport hamili vatandaşlarımızın bu ülkenin Addisababa, Kampala ve Nairobi’deki temsilciliklerinden vize almaları gerekmektedir.
  • Vize müracaatı için vatandaşlarımızdan, anılan temsilciliklerden temin edilecek vize başvuru formunun doldurulması, geçerli pasaport, 50 ABD Doları vize harcı, bu ülkede ikamet eden gerçek veya tüzel kişilerden davetiye ve sarı humma aşı sertifikası ibrazı talep edilmektedir.
Ayrıca, söz konusu esaslar,  TOBB Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi web sitesi http://www.tobb.org.tr/DEID/Sayfalar/Anasayfa.aspx altındaki  “Diğer Duyurular” başlığı altında yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası