Güney Kore Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar - Ankara Sanayi Odası

Güney Kore Gümrüklerinde Yaşanan Sorunlar

    20 Şubat 2014

Tarih: 20.02.2014
İşareti: 05/5000-646
 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atfen; Güney Kore Karşılıklı Tanıma Anlaşması çerçevesinde, ülkemiz firmalarının Güney Kore gümrüklerinde yaşadıkları sorunların en geç 24.02.2014 tarihine kadar T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na iletilmek üzere Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne (dim@aso.org.tr) e-posta yolu ile iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası