GÜNEY KAZAKİSTAN Bölge Ekonomisi Ve Yatırım İmkânları - Ankara Sanayi Odası

GÜNEY KAZAKİSTAN Bölge Ekonomisi Ve Yatırım İmkânları

Tarih: 07.07.2014     
İşareti: 05/5000-2232
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’ndan alınan bir yazıya atfen;  Kazakistan Cumhuriyeti Güney Kazakistan Vilayeti heyetinin Türkiye’ye yapacağı ziyaret çerçevesinde, 14 Temmuz 2014 tarihinde, İstanbul TOBB Plaza’da, “Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkânları” konulu toplantı ve iş görüşmeleri programının düzenleneceği bildirilmektedir.
 
Tarım, gıda sanayii, tekstil, petrokimya, inşaat malzemeleri, metalürji, ilaç sanayii vb. sektörlerde Kazakistan’ın ulusal üretiminin büyük bölümünü karşılayan Güney Kazakistan bölgesi, aynı zamanda doğal kaynaklar ve işgücü açısından zengin olup, yatırımcılar için önemli potansiyele sahiptir. Kazakistan’ı doğudan batıya kateden Çin-Batı Avrupa otoyolu bölgenin iki önemli şehri olan Türkistan ile Çimkent’i birbirine bağlamaktadır. Bölgenin, Çin, Özbekistan, Türkmenistan ve İran’a olan yakınlığı, bölgeyi ticaretin geliştirilmesi açısından cazip hale getirmektedir.
 
Etkinliğe ilişkin program, katılım formu ve Kazakistan heyet listesi TOBB web sitesinin (www.tobb.org.tr) “Hizmetler/Uluslararası İş İmkanları-Ülke Duyurulan-Kazakistan” bölümünde yer almaktadır. “Güney Kazakistan Bölge Ekonomisi ve Yatırım İmkanları” konulu toplantıya ve ikili görüşmelere katılmak isteyen firmaların, katlım formunu doldurarak, 11 Temmuz 2014, Cuma günü saat 12.00’a kadar DEİK’e (Elnur Osmanov, T: 0212 339 50 37, F: 0 212 270 37 84, E-posta: eosmanov@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası