GÜNEY AFRİKA-KARMA EKONOMİK KOMİSYON 3.DÖNEM TOPLANTISI - Ankara Sanayi Odası

GÜNEY AFRİKA-KARMA EKONOMİK KOMİSYON 3.DÖNEM TOPLANTISI

    24 Ağustos 2017

İşareti : 05/5000-2345
İrtibat :dim@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) iletilen yazıda; Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıya atfen, Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından yapılan Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 3-5 Ekim 2017 tarihlerinde Pretorya’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 14 Eylül 2017 Perşembe gününe kadar TOBB’a (E-posta: irem.ahi@tobb.org.tr, Faks: 312- 218 22 09 ) iletilebileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası