Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Demir-Çelik Sektörü - Ankara Sanayi Odası

Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Demir-Çelik Sektörü

Tarih: 08.07.2013
İşareti: 05/5000-2490
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Ortalama 7 milyon ton ham çelik üretimi ile Güney Afrika Cumhuriyeti’nin (GAC) demir-çelik sektörüne yönelik olarak sahip olduğu önemli potansiyel dikkate alınarak, son dönemde GAC’a gerçekleştirilen demir-çelik heyeti ziyareti kapsamında, mezkûr sektörde ülkemiz ile GAC arasında ortak yatırımların gerçekleştirilebileceği, sektördeki işçilere yönelik eğitim programlarının düzenlenebileceği, GAC’da yapılacak Türk yatırımlarının ülkedeki rekabetin artırılması ve GAC’daki dışlanmış kesimin kalkındırılmasına katkı sağlayacağı hususlarının gündeme geldiği, GAC tarafından ülkeye yabancı yatırımların çekilmesi amacıyla bir girişim başlatıldığı, bu kapsamda yatırımcılara özel teşviklerin sağlanacağı, demiryolu raylarının üretimi konusunda GAC tarafının ülkemiz ile işbirliğine açık olduğu, Afrika kıtasına erişebilmek için GAC’ın yanı sıra Mozambik, Kenya, Tanzanya, Gana ve Nijerya gibi ülkeler ile de işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği ve GAC’ın ilgili bakanlıklarından oluşacak bir heyetin ülkemize davet edildiği hususları iletilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımla
Ankara Sanayi Odası