Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

    31 Mart 2011

Tarihi     :31.03.2011
İşareti    :4/5000-1081
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31.03.2011 tarih ve 27891sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
 
MADDE 1 − 13/10/2006 tarihli 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 6. maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Gümrüksüz satış mağazası açılmak istenilen her bir gümrük kapısı ve yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletici tarafından yapılır. Her bir gümrük kapısı ve yerde bulunan mağaza için açma ve işletme izni başvuruları ayrı ayrı yapılarak sonuçlandırılır. Kamu kurum ve kuruluşları mülkiyetinde veya tasarrufu altında bulundurduğu gümrük kapısı ve yerlerdeki gümrüksüz satış mağazalarının işletme hakkını tek bir işletici tarafından işletilmek şartı ile ihale mevzuatı hükümlerine göre kiraya verebilir. Özel hukuk tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kendilerine verilen işletme hakkını, özel hukuk sözleşmeleri çerçevesinde üçüncü kişilere devredebilir.”
MADDE 2 − Aynı Yönetmeliğin geçici 6. maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 − Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 − Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası