GÜMRÜKLERDE İŞLEM YAPACAK FİRMALARIN DİKKATİNE - Ankara Sanayi Odası

GÜMRÜKLERDE İŞLEM YAPACAK FİRMALARIN DİKKATİNE

Tarihi     :   26.09.2008
İşareti    :
  6/5000 – 3955
Yanıt     :   ticaret@aso.org.tr


Sayın Üyemiz,   

25.09.2008 tarihli ve 27008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan;Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No:63) ile Gümrük Otomasyonu Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi aracılığıyla gümrük işlemleri yürütülen Gümrük İdarelerinde işlem yapan dış ticaret ve taşıma firmalarının mevcudiyeti, iş takipçisinin firma adına iş takibi yapma yetkisinin bulunup bulunmadığının tespiti, firma ve yetkililerinin tebligat adresleri, firmaların gümrük işlemlerinden dolayı doğabilecek adli ve idari ihtilafların takibatında muhatap alınması, firma yetkililerinin imza örneklerinin kontrolü, firmalar bazında risk analizi yapılması ve inceleme ve soruşturmalarda yararlanılması amacıyla firma dosyaları oluşturulmasına ve Firma Dosya Takip programı kullanılarak firma dosyalarının elektronik ortama aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar  belirlenmiş olup,gümrüklerde işlem yapan firmalarımızın yükümlülükleri  ve programın kullanım ve işleyişine ilişkin detaylı bilgiye https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/  internet adresinde bulunan kullanım kılavuzundan ulaşılabilir.

Ek:Tebliğ için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası