Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarih: 12.06.2013 
İşareti:05/5000-2233
 
Sayın Üyemiz,
 
12 Haziran 2013  Tarihli  ve  28675  Sayılı  Resmî Gazetede  yer alan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e “http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/06/20130612-4.htm” adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası