Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Tarihi  : 22.11.2013
İşareti : 4/5000-3909
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.11.2013 tarih ve 28828 sayılı Resmi Gazete’de(Mükerrer) yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası