Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Hk.

    24 Mayıs 2011

Tarihi     :24.05.2011
İşareti    :04/5000-1712
 
 
Sayın Üyemiz,
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR YÖNETMELİK” (için tıklayınız.) 23.05.2011 tarih ve 27942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
 Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
 
Ankara Sanayi Odası