GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK. GÖRÜŞLERİNİZ VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HK. - Ankara Sanayi Odası

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HK. GÖRÜŞLERİNİZ VE MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ HK.

Tarihi     : 1.07.2009
İşareti    : 6/5000 – 2611
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ‘nün yazısına atfen, 18.06.2009 tarihinde kabul edilen ‘Gümrük Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 3 ay sonra yürülüğe  gireceği bildirilerek, söz konusu  Kanunun 4458 sayılı Gümrük Kanunu metninin içine aktarılmış hali ile bahsi geçen kanun hükümleri ve Avrupa Topluluğu Gümrük Yönetmeliği ‘ ni tesis eden 2454/93 sayılı Komisyon Tüzüğünde çeşitli zamanlarda yapılmış değişiklikleri içeren ‘‘Gümrük Yönetmeliği Taslağı’’nın aşağıda belirtilen internet sitesinde yayınlandığı belirtilmiştir.

  

http://www.gumruk.gov.tr/E-Mevzuat-PublicAccess 

  

TOBB’a bildirilecek Odamız görüşüne dayanak oluşturmak üzere; sözkonusu Taslak hakkındaki görüşlerinizin en geç 17.07.2009 tarihine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.   

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

 

 

 

Tarihi     : 1.07.2009
İşareti    : 6/5000 – 2611
 Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

 

NÜKLEER VE RADYOLOJİK TEHLİKE DURUMU ULUSAL UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ, (TEBLİĞ NO: 2009-32/37)(için tıklayınız)

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ, (TEBLİĞ NO: 2009/12)(için tıklayınız)

  

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ, (TEBLİĞ NO: 2009/13)(için tıklayınız)

  

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ,(TEBLİĞ NO: 2009/14)(için tıklayınız)

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ, (TEBLİĞ NO: 2009/15)(için tıklayınız)

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/16)(için tıklayınız)

  

  

11/07/2009tarih ve 27285 sayılı,

 

                                                               

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ ISITMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (2001/56/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (için tıklayınız)

  

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARKA TESCİL PLAKASININ TAKILDIĞI VE SABİTLENDİĞİ ALAN İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (70/222/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

  

 

MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ KAPILARININ ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (70/387/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

  

 

MOTORLU ARAÇLARIN İÇ DONANIMLARI (BİR ÇARPMA HALİNDE DİREKSİYON MEKANİZMASININ DAVRANIŞI) İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (74/297/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

  

MOTORLU ARAÇLARIN İÇ DONANIMI (KUMANDA, İKAZ VE GÖSTERGELERİN TANIMI) İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (78/316/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

 

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ BELİRLİ SINIFLARINA AİT PAÇALIK SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (91/226/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

  

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARININ EMNİYET CAMLARI VE CAM MALZEMELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (92/22/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

  

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARIN LASTİKLERİ VE BU LASTİKLERİN TAKILMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (92/23/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

  

N SINIFI MOTORLU ARAÇLARIN KABİN ARKA PANELİNİN ÖNÜNDEKİ DIŞ ÇIKINTILAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (92/114/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

  

MOTORLU ARAÇLARIN YANDAN ÇARPMA HALİNDE ARAÇTA BULUNAN KİŞİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (96/27/AT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK(için tıklayınız)

    

12.07.2009 tarih ve 27286 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

 

Ankara Sanayi Odası