Gümrük Vergisinin Müştereken Askıya Alınması ve AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması P - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Vergisinin Müştereken Askıya Alınması ve AB Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması P

Tarihi    : 06.12.2010
İşareti   : 4/5000 –4032
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, ülkemizin, gümrük vergisi askıya alınacak ve Topluluk tarafından tarife kontenjanı açılacak ürünlerin belirlenmesi amacıyla oluşturulan Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) müzakerelerine doğrudan katıldığı belirtilerek,  AB ile Türkiye arasında ihdas edilen Gürmük Birliği çerçevesinde, 01.07.2011 tarihi itibariyle, gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesinin DTM’nin http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/ITH/SanayiIIDb/ek_askiya_alma.doc linki altında yer aldığı ifade edilmiştir.
 
Bu çerçevede; üretici olması sebebiyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen Odamız üylerinin, 31.12.2009 tarih ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat 2010/8 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ”in III numaralı ekinde yer alan alan “başvuru formu ve belgeler ile birlikte” 10 Aralık 2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerekmektedir.
 
Bilgileinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası