Gümrük Vergisinin Askıya Alınması ve Tarife Kontenjanı Uygulanması Planlanan Ürünlere İtir - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Vergisinin Askıya Alınması ve Tarife Kontenjanı Uygulanması Planlanan Ürünlere İtir

    8 Aralık 2011

Tarihi : 08.12.2011 
İşareti : 04/5000-3764
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazda, Gümrük Birliği çerçevesinde 01.07.2012 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünler listesi ekte yer almakta olup bu ürünlerin üreticisi olması sebebiyle gümrük vergisinin askıya alınmasna veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 31.12.2010 tarihli ve 27802 sayılı (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve ekte de yer alan İthalat 2011/18 sayılı “Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ’in III. numaralı ekinde yer alan Başvuru Formu ve öngörülen diğer belgeler ile birlikte en geç 31.12.2011 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği ifade edilmiştir.
 
Gereği için bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası 
 
Ek: