Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünler Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünler Hk.

Tarihi     :31.05.2011 
İşareti    :04/5000-1765
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, “Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ” (İthalat:2011/22)’in 25 Mayıs 2011 tarih ve 27944 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı belirtilerek, sözkonusu Tebliğ ekinde yer alan ve 01/01/2012 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünler listesindeki ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen sanayicilerin yine ekte yer alan başvuru formu ve belgelerle birlikte bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği ifade edilmiştir. 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası