GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE SANAYİ ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANLARI HAKKINDA ANKET - Ankara Sanayi Odası

GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI VE SANAYİ ÜRÜNLERİNDE TARİFE KONTENJANLARI HAKKINDA ANKET

İşareti : 05/5000-890
İrtibat : dim@aso.org.tr
Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı’nın 13’üncü maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergilerinin karşılıklı olarak sıfırlanmış olduğu ve üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi’nin uygulandığı belirtilmektedir.

Yazının devamında, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmasını sağlamak ve tüketici fiyatlarını düşürmek amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, ülkemiz ile AB’ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya almanın, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Yazıda ayrıca, bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması ve bu suretle gümrük vergisi oranının düşürülmesi veya sıfırlanması kararlaştırılan ürünlerin, Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V sayılı Listeye yansıtıldığı, ulusal tarife kontenjanlarının ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde dağıtıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konu ile ilgili olarak, ekte yer alan Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanları hakkında anketin 7 Nisan 2017 tarihine kadar doldurularak mbayata@ekonomi.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Ek:Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Sanayi Ürünlerinde Tarife Kontenjanları hakkında anket