GÜMRÜK VERGİLERİNİN ASKIYA ALINMASI UYGULAMASI

    29 Ocak 2018

İşareti : 05/5000-241
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak, hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alınma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, söz konusu ürünlerin yer aldığı 4 adet listenin bulunduğu, bu listelerdeki ürün grupları ile ilgili sanayicilerimizin tarife kontenjanı açılması, gümrük vergilerinin askıya alınması veya askıya alma listesinden çıkarılması ile ithal lisansları hakkındaki başvurularını gerçekleştirmelerinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın yazısının içeriğine ve eklerine TOBB internet sitesinde (www.tobb.org.tr) “TOBB Birimleri”/”Dış Ekonomik İlişkiler Daire Başkanlığı/”Dış Ticaret Müdürlüğü”/”Duyurular” kısmından ulaşılabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno