Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tekstil Ürünlerine İlişkin Duyurusu - Ankara Sanayi Odası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Tekstil Ürünlerine İlişkin Duyurusu

    6 Ocak 2014

Tarih: 06.01.2014
İşareti: 05/5000-69
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının tekstil ürünlerine ilişkin bilgiler iletilmektedir. Bahse konu 18.12.2013 tarih ve 19763611/590-15661 sayılı yazı ekte yer almaktadır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası