Gümrük ve Ticaret Bakanlığı PGD Tebliğ Taslakları Görüş Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı PGD Tebliğ Taslakları Görüş Hakkında

Tarihi  : 31.07.2013
İşareti : 
4/5000-2821
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen, “Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuat”ın hazırlanması ve piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerine ilişkin görevlerin Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’ndan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na devredildiği ifade edilmektedir. Söz konusu alanda yer alan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin 8 adet tebliğ taslağı hazırlandığı belirtilerek, konuya ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, www.gtb.gov.tr adresinde “Duyurular” bölümünde yer alan söz konusu Tebliğ Taslaklarına  ilişkin görüşlerinizin en geç 22 Ağustos  2013 Perşembe  günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası