Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İle Hollanda Gümrük İdaresi Arasında İkinci Niyet Mektubunun İmzalanması - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İle Hollanda Gümrük İdaresi Arasında İkinci Niyet Mektubunun İmzalanması

Tarih: 04/04/2016 
İşareti: 05/5000-800 

 
Sayın Üyemiz, 
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, Mayıs ayında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Hollanda Gümrük İdaresi arasında ikinci niyet mektubunun imzalanmasının öngörüldüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Cenap AŞÇI başkanlığında Hollanda’ya bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilerek, söz konusu ülke ile ele alınmasında fayda görülen ve ikili ilişkilerimizde önem arz eden hususlara ilişkin bilgi talep edildiği ifade edilmektedir. 
 
Bu kapsamda, Türkiye-Hollanda ekonomik ve ticari ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerin en geç 8 Nisan 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar TOBB’a (E-posta: belgin.eserdag@tobb.org.tr, Fax: 218 2209) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası