Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Firma Dosya Takip Sistemi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Firma Dosya Takip Sistemi Hk.

Tarihi     :29.11.2011
İşareti    :04/5000-3602
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atfen;  Firma Dosya Takip Sisteminin 03.03.2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Seri No:81) ile uygulamaya konulduğu bildirilmiştir.
 
Yazıda ayrıca, sözkonusu Tebliğ kapsamında yükümlülerince, gerekli bilgilerin mezkur programa aktarma işleminin tebliğde öngörülen sürelerin son günlerine bırakılması sonucu sistemde aşırı yüklenme olmasına ve dolayısıyla, Firma Dosyası Takip Programının ve Bilge Sisteminin kilitlenmesine sebebiyet verildiği hususuna dikkat çekilmiştir.
 
Yazıda, yukarıda belirtilen sebeple, yükümlülerin mağduriyetlerinin giderilmesini ve sistemin düzenli bir şekilde çalışmasını temini yönünde, 03.11.2011 tarihli ve 28104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  (Firma Dosyası Takip Sistemi) (Seri No:1) ile, Bilge ve Firma Dosyası Takip Programı arasındaki kontrolün geçici bir süre için kaldırılarak, firmaların dosya girişlerini tamamlamaları için 31.12.2011 tarihine kadar süre tanındığı belirtilmiştir.
 
Bu nedenle, Firma Dosya Takip Sisteminin aşama aşama devreye alınması gereğine işaret edilmiş ve benzer aksamaların tekrarlanmaması için, Firma Dosyası Takip Programına ilişkin işlemlerin, 31.12.2011 tarihine bırakılmaksızın, ivedilikle neticelendirilmesinin önemi ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası