Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Semineri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği Semineri Hk.

Tarihi     : 21.10.2011
İşareti    : 04/5000-3237
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nden alınan bir yazıda; 5911 sayılı Kanun ile değişik, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 244. maddesine ilişkin usul ve esasları kapsayan “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği”nin 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı ve 31.08.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği ifade edilmiştir.
 
Anılan Yönetmelik düzenlemesinin iyi bir şekilde anlaşılmasına olanak sağlamak adına, iş aleminin ve gümrük müşavirlerinin bilgilenmelerine yönelik olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün görevlendireceği bürokratlar ile Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu’nda, 31.10.2011 Pazartesi günü saat 14.30’da bir seminer düzenleneceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
Detaylı Bilgi:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
Tel       : 0(312) 213 52 51
Faks    :0(312) 21318 87
Web   :www.agm.org.tr