Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi Hk - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi Hk

    23 Kasım 2012

Tarihi :  23.11.2012
İşareti :  4/5000-3570
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, ekte bir örneği sunulan ve şu anda yürürlükte bulunan “Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi”nde 2013 yılında yapılmasını istediğimiz değişiklikler hakkındaki Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, sözkonusu “Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi”nde yapılmasını istediğiniz değişiklikler hakkındaki görüşlerinizin en geç 26 Kasım 2012 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e posta adresine iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası