GÜMRÜK LABORATUVARLARININ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HK - Ankara Sanayi Odası

GÜMRÜK LABORATUVARLARININ FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HK

Tarihi     :02.11.2009
İşareti    :4/5000-3773
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz; 

 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, gümrük laboratuvarlarının uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi ve birbirleriyle eşgüdüm halinde çalışabilmesi için kuruluş, görev, çalışma ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” 31.10.2009 tarih ve 27392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası