Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11) - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik) (Seri No: 11)

    14 Mayıs 2012

Tarihi  : 14.05.2012
İşareti : 4/5000-1658
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Yatırım Teşvik)(Seri No: 11)”  12.05.2012 tarih ve 28290 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası