Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hk.

Tarihi    : 10.06.2011
İşareti   : 4/5000 –1894
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“ Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 86)” 10.06.2011 tarih ve 27960  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
 
Ankara Sanayi Odası