Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88 - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88

    14 Kasım 2011

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3400
 
Sayın Üyemiz,
 
“Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88)” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 18/03/2011 tarihli ve 27878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 83 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3. maddesinin birinci fıkrasına “Gebze Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Derince Gümrük Müdürlüğü” ibaresi eklenmiştir.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası