Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85 - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85

Tarihi    : 13.05.2011
İşareti   : 4/5000 –1597
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 85)” 13.05.2011 tarih ve 27933 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 17/07/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 62 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 1. maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(1) Aşağıda G.T.İ.P. ve tanımı yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri sadece Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Antalya Gümrük Müdürlüğü, Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Bandırma Gümrük Müdürlüğü ile Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü ile Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü, İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü, İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Ambarlı Gümrük Müdürlüğü ile Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Dikili Gümrük Müdürlüğü ile İzmir Gümrük Müdürlüğü, İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Derince Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Mersin Gümrük Müdürlüğü, Samsun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne bağlı Samsun Gümrük Müdürlüğü ile Ünye Gümrük Müdürlüğünden yaptırılabilir.”
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
G. T. İ. P.          Eşyanın Tanımı
3102.30           Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat hariç)
3102.40           Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer anorganik maddelerle karışımları
3102.50           Sodyum nitrat
3102.60           Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
 
Bilgilerinize Sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası