Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt Ve Takip Sistemi

    15 Mayıs 2015

Tarih: 15.05.2015
      İşareti: 05/5000-1151
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, 20.12.2014 tarih ve 29211 sayısı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi’ne  (Seri No:1) ilişkin usul ve esasların belirlendiği bildirilmiştir.
 
Aynı yazıda ayrıca, Tbliğin yükümlü kayıt ve takip sistemie kaydolma ve bilgileri güncel tutma zorunluluğu başlıklı 4’üncü maddesi hükmü gereğince kayıtların yapılmış olması gerektiği belirtilerek; uygulamaya BİLGE kullanıcı kodu veşifresi kullanılarak Bakanlığın resmi sitesinde yayımlanan https://uygulama.gtb.gov.tr/FirmaVekalet/ linkinden ulaşılarak bilgilerin kayıt edilmesi ve elektronik imza ile imzalanması, ayrıca her türlü başvuru, güncelleme, iptal ve süre uzatımı talepleri için Tebliğin 5’inci maddesi 1’inci fıkrasında belirtilen belgeler ile herhangi bir gümrük idaresine kayıtların onaylatılması için ibraz edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 
Söz konusu uygulama hakkında hazırlanan kılavuza Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün internet sayfasından ulaşılabilmektedir. (http://risk.gtb.gov.tr/)
 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası