Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No:3 Tır Konaklama Yerleri Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) Seri No:3 Tır Konaklama Yerleri Hakkında

    13 Ağustos 2015

Tarihi  : 12.08.2015
İşareti : 4/5000-1828
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin arttırılması ve güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik olarak, Türkiye Gümrük Bölgesinde karayoluyla transit eşya taşıyan taşıt araçlarının konaklama yapabileceği TIR konaklama yerlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Gümrük Genel Tebliği (TIR işlemleri) (Seri No:3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:4)’in 5 Ağustos 2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı bildirilmektedir.
 
Sözkonusu Tebliğ ile Gümrük Genel Tebliği(TIR İşlemleri) (Seri No:3)’in yürülük tarihi 1 Şubat 2016 olarak değiştirilmiştir.  Bilgilerinize sunarız.
 
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası