Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14) - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14)

Tarihi     :14.11.2011
İşareti    :04/5000-3399
 
Sayın Üyemiz,
 
Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Orgütü Armonize Sistem Komitesi’nce alınan sınıflandırma kararlarının duyurulması amacıyla;  “Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 14)” 05.11.2011 tarih ve 28106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası