Gümrük Genel Tebliği Seri No:3 Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği Seri No:3 Hk.

Tarihi    : 11.02.2011
İşareti   : 4/5000 –455
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Basitleştirilmiş Usul) (Seri No: 3)” 11.02.2011 tarih ve 27843 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası