Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1) Hk.

    6 Ocak 2014

Tarihi  : 06.01.2014
İşareti : 4/5000-51
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Gümrük Genel Tebliği (Sektörel Destekleme) (Seri No:1)” 04.01.2014 tarih ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası