Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 8) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 8) Hk.

Tarihi    : 01.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1109
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
“Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 8)” 01.04.2011 tarih ve 27892 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No: 4) ile ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası