Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2) Hk.

    30 Mayıs 2012

Tarihi  : 30.05.2012
İşareti : 4/5000-1829
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
  
“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) (Seri No: 2)”  29.05.2012 tarih ve 28307 sayılı Mükerrer-Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası