Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (SERİ NO: 2) HK. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (SERİ NO: 2) HK.

    8 Şubat 2010

Tarihi     :08.02.2010
İşareti    :4/5000- 453
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin uygulanmasında ve bazı eşyaların sınıflandırılmasında kolaylık sağlanması, Avrupa Birliği müktesebatı uyum çalışmaları çerçevesinde söz konusu Tarife Cetveli uygulamaları ile Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü uygulamaları arasında uyum ve yeknesaklığın temin edilmesi, tamamlayıcı ve yol gösterici bir unsur olarak Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notları’nın yürürlüğe konulması ile ilgili olarak “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No: 2)” 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası