GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) SERİ NO: 3 HK. - Ankara Sanayi Odası

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA İŞLEME) SERİ NO: 3 HK.

Tarihi     :07.12.2009
İşareti    :
4/5000-4170
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz; 

Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinde, ithalat vergilerine veya ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, niteliğini veya durumunu değiştiren işlemlere tabi tutulmaları ve bu işlemlerden elde edilen ürünlerin gümrük vergileri üzerinden serbest dolaşıma girmelerine ilişkin işlemler; gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 123 ila 127 nci maddeleri ve 07/10/2009 tarihli 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nin 308 ila 327 nci ve 370 ila 375 inci maddeleri uyarınca bu Tebliğ kapsamında gerçekleştirileceğine dair“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)  Seri No: 3”05.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Ek:Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)  Seri No: 3 için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası