Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:99) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:99) Hk.

    30 Ekim 2012

Tarihi  : 30.10.2012
İşareti : 
4/5000-3323
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 99)” 30.10.2012 tarih ve 28452 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası