Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:82) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:82) Hk.

    18 Mart 2011

Tarihi     :18.03.2011
İşareti    :4/5000-903
Yanıt     :
ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;  
 
Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atık ve Metal Hurdaların İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri kapsamı atık ve metal hurdaların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri ve Çevre ve Orman Bakanlığı’nca gerçekleştirilecek ithalat kontrolleri yalnızca ekte belirtilen sınır gümrük kapılarında/limanlarda yapılacağını gösteren “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:82)” 18.03.2011 tarih ve 27878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası