Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105) Hk.

Tarihi  : 27.02.2013
İşareti : 4/5000-650
İrtibat :
ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)” 27.02.2013 tarih ve 28572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası