Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88) Hk.

    31 Ocak 2012

Tarihi  : 31.01.2012
İşareti : 04/5000-370
 
Sayın Üyemiz;
 
“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 88)” 31.01.2012 tarih ve 28190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası