Gümrük Genel Tebliği-Gümrük İşlemleri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği-Gümrük İşlemleri Hk.

Tarihi    : 24.03.2011
İşareti   : 4/5000 –1005

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen; Firma Dosyası Takip Programında yapılan değişikliklerin uygulanmasına yönelik hazırlanan Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri Seri No:81) 01.04.2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 03.03.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.Bahse konu Tebliğe ilişkin duyuru ile yükümlülüklere yönelik kullanım klavuzu http://www.gumruk.gov.tr/tr-TR/egumruk/Sayfalar/fdt.aspx adresinde yer almakta olup, söz konusu Program 09.03.2011 tarihi itibariyle kullanıma açıldığı bildirilmiştir.
 
Söz konusu Tebliğin yürürlüğe girmesi ile firma dosyalarının yalnızca elektronik ortamda takip edilmesi amaçlandığından firmalar tarafından kağıt ortamında belge ibrazına gerek olmayıp, geçerli belgelerin elektronik imza ile imzalanmasının yeterli olduğu ayrıca, firma dosyasında güncelleme yapılmak istendiğinde yeni belgenin işlem yapılacak herhangi bir gümrük idaresine elektronik ortamda sunulması yeterli olacağı beliritlmektedir.Diğer taraftan, 01.04.2011 tarihi itibariyle yürülükten kaldırılacak olan Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri Seri No:63) uyarınca Ocak 2011 sonuna kadar gümrük idarelerine hem elektronik yolla hem de kağıt ortamında ibraz edilmiş belgelerin yeniden teminine gerek olmayıp, yenilenen program aracılığıyla gümrüğe elektronik ortamda tekrar gönderilmesi ve elektronik imza ile imzalanmış olmasının yeterli bulunduğu bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası