GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ) (SERİ NO: 18) HK. - Ankara Sanayi Odası

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK ANTREPO REJİMİ) (SERİ NO: 18) HK.

Tarihi     :07.12.2009
İşareti    :
4/5000-4170
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz; 

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 18)” 05.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

          MADDE 1 – 17/01/2004 tarih ve 25349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 2 – 26/05/2005 tarih ve 25826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 12) yürürlükten kaldırılmıştır.

          MADDE 3 – Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize sunarız.  

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası