Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1) Hk.

Tarihi  : 26.03.2013
İşareti : 4/5000-1101
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;
 
“Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)” 26.03.2013 tarih ve 28599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası