Gümrük Genel Tebliğ Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliğ Hk.

Tarihi    : 11.02.2011
İşareti   : 4/5000 –453
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası