Gümrük Ekspertizi

Gümrük Ekspertiz Raporu; Gümrük idarelerince talep edilen, ithalatı yapılan makina-teçhizat, ürünlerle ilgili düzenlenen ekspertiz raporudur.

İstenen Belgeler :

  1. İlgili Gümrük Müdürlüğü yazısı
  2. Makina cihaz veya malzemenin Gümrük Giriş Beyannamesi, faturası (varsa)
  3. Oda harç tarifesine göre harç
  4. Resim ve Teknik Açıklama