Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Birliği’nin Güncellenmesi Kamu Alımları Görüş Bildirme Formu

    27 Mayıs 2016

Tarih: 27.05.2016

İşareti: 05/5000- 1080

İletişim: dim@aso.org.tr

T.C. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Gümrük Birliği’nin güncellenmesine ilişkin Avrupa Komisyonu ile yürütülen teknik müzakerelerin 27 Nisan 2015 tarihinde tamamlanmış ve müzakerelerin çerçevesini belirleyen Raporun, 12 Mayıs 2015 tarihinde Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen görüşmede resmiyet kazandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Raporda, ülkemizin AB’ye üyelik hedefi, adaylık müzakereleri ve üyeliğe yönelik teknik çalışmalarına halel getirilmeksizin Gümrük Birliği Kararının (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı) tarım, kamu alımları ve hizmetler gibi yeni alanlara genişletilerek derinleştirilmesi hususuna da yer verilmektedir.

Bu çerçevede, AB ile 2017 yılının başında başlaması öngörülen Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinin kamu alımları başlığına İlişkin olarak Ekonomi Bakanlığınca yürütülen müzakere hazırlık çalışmaları kapsamında ekte yer alan görüş bildirme formu hazırlanmıştır. Söz konusu formun firmalarımızca doldurulması ve ilgili görülen tüm birimlerle paylaşılması önem arz etmektedir.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi bağlamında kamu alımlarına ilişkin görüş bildirme formunun doldurularak Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 30 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar TOBB’a (e-posta: irmak.atalay@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.27Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası 

Ek: Görüş Bildirme Formu